HLAVNÍ

HISTORIE

PARTNERSKÉ ŠKOLY

NOROVÉ V ČECHÁCH

ČEŠI V NORSKU

 

Historie

K prvnímu kontaktu našich dvou škol došlo na počátku roku 2001. Iniciativa vzešla z norské strany.
 

Norové se obrátili na českou organizaci Tereza – sdružení pro ekologickou výchovu s prosbou o zprostředkování kontaktu s českou střední školou, která leží v oblasti se silně narušeným životním prostředím a je aktivně zapojena do mezinárodního programu Globe. Jak se můžete sami přesvědčit pohledem na mapu a naše www stránky, obě kritéria splňuje Gymnázium Kadaň na jedničku, a Tereza o nás dobře ví, takže její volba byla jasná a rychlá.

 

Již na jaře roku 2001 se učitelé obou škol na vzájemných návštěvách seznámili s možnostmi, které jim k výuce biologie poskytuje partnerská strana, a od roku 2002 se konají pravidelné každoroční týdenní výměnné pobyty studentů.

 

V roce 2005 se k projektu připojilo Gymnasium Marienberg. Němečtí studenti a učitelé vytvořili společnou skupinu s českými. V roce 2006 došlo kvůli velkému počtu zájemců z norské strany k rozdělení české a německé skupiny, čeští studenti jeli do Norska v jiném termínu než němečtí. Německá spoluúčast však byla jen krátkodobá, v projektu nadále pokračují jen původní dvě školy.

 

Za dosavadních devět let se projektu zúčastnil již značný počet studentů obou škol:

 
rok čeští studenti norští studenti
2002 34 35
2003 36 34
2004 31 28
2005 22* 36
2006 30 26
2007 30 29
2008 36 30
2009 30 28
2010 28 21

*společně s 18 studenty Gymnasia Marienberg

 

Obě školy považují tento projekt za významný přínos pro své studenty a hodlají v něm i nadále pokračovat.

Gymnázium Kadaň díky této spolupráci významně obohatilo své sbírky přírodnin mořského původu a mnozí jeho studenti – ale i někteří učitelé – si mohli kromě poznání přírody jednoho z nejkrásnějších států Evropy poprvé naostro ověřit své komunikační schopnosti v cizím jazyce. Pro některé byla velkým zážitkem již sama cesta spojená s plavbou na trajektu.  Někteří se poprvé – a s velkým nadšením – koupali ve dvanáctistupňové mořské vodě, a členky vejprtského chrámového sboru dokonce mohly s velkým úspěchem předvést své umění v celodřevěném kostele z 12.století.

 
Trajekt Lov mořských řas. Voda má 12 stupňů - no a? Zpívání v dřevěném kostele ze 12.století v Heddalu.
 

Nezbývá než popřát šťastnou cestu dalším ročníkům a přát si, aby jich bylo co nejvíce.

 

ÝNAHORU

 

HLAVNÍ

HISTORIE

PARTNERSKÉ ŠKOLY

NOROVÉ V ČECHÁCH

ČEŠI V NORSKU

aktualizováno: 7.2.2011

Gymnázium Kadaň

napište autorovi