Pozemšťané byli odedávna fascinováni našimi nejbližšími vesmírnými sousedy - Marsem a Venuší.

Rok 2004 přinesl dvě důležité události - objevení vody na Marsu a přechod Venuše přes Slunce. Vodu na Marsu objevila průzkumná vozidla Spirit a Opportunity, jejichž jména jim dali američtí studenti. Do pozorování Transitu Venuše se zase zapojili mnozí studenti z Evropy.

English | Offline verze

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali:

  • panu Miroslavu Ryšavému za zapůjčení dalekohledu
  • panu Zdeňkovi Vančatovi za pomoc s fotografováním
  • paní ředitelce PaeDr. Haně Kožíškové za podporu projektu

Odkazy

v angličtině

v češtině

Naši konkurenti :-)