Pozemšťané byli odedávna fascinováni našimi nejbližšími vesmírnými sousedy - Marsem a Venuší.

Rok 2004 přinesl dvě důležité události - objevení vody na Marsu a přechod Venuše přes Slunce. Vodu na Marsu objevila průzkumná vozidla Spirit a Opportunity, jejichž jména jim dali američtí studenti. Do pozorování Transitu Venuše se zase zapojili mnozí studenti z Evropy.

English | Offline verze

Přechod Venuše

Přechod Venuše přes Slunce (dále jen Transit) je možný, protože oběžná dráha planety kolem Slunce je uvnitř oběžné dráhy Země. Transity se objevují v párech po osmi letech. Tyto párové úkazy jsou však odděleny 105,5 nebo 121,5 lety.

Planeta Venuše

planeta venuše

Venuše je jediná planeta sluneční soustavy, která se otáčí kolem své osy po směru hodinových ručiček, a to velmi pomalu, zhruba za 243 pozemských dní. "Den" je na Venuši dokonce delší než rok, který trvá 225 pozemských dní. Venuše je pokryta jedovatými oblaky, které obsahují kyselinu sírovou a atmosférou, ve které je obsažen nebezpečný oxid uhelný.

V letech 1990 - 1994 speciální snímací přístroje sondy Magellan dokázaly "prohlédnout" oblaka a odhalily vulkanický povrch planety. Teploty na Venuši dosahují až 480°C, protože teplo ze Slunce nemůže utéci hustou atmosférou, která působí jako skleník pokrývající celou planetu.

Vzdálenost Slunce od Země

Jeremiah Horrocks využil svá pozorování k odhadu vzdálenosti Země od Slunce - jeho výpočet 95 miliónů kilometrů byl sice ještě daleko od pravdy, nicméně byl mnohem blíže pravdě než všechny dřívější odhady. Rev. James Gregory a Sir Edmund Halley ještě v 17. století navrhli, že přesnější hodnota vzdálenosti Země od Slunce může být naměřena s využitím pozorování Transitu Venuše z různých míst. V letech 1761 a 1769 byla vzdálenost vypočtena na 149,5 miliónů kilometrů. Z fotografií pořízených v roce 1882 byla během několika let složitě vypočítána vzdálenost na již přesnějších 149.160.000 km (Simon Newcomb), resp. 149.310.000 km (William Harkness). Transit roku 2004 může posloužit k dalšímu zpřesnění této hodnoty.

Před dávnými časy měřili vědci v Egyptě vzdálenosti v prostoru pomocí měření stínů v různých místech. Podobné metody jsou využívány i dnes. Během Transitu Venuše vchází do slunečního kotouče v různých časech v závislosti na pozici pozorovatele. Srovnání těchto časů umožňuje výpočet vzdálenosti Slunce od Země.